Skip to content

Kiemelt hírek

Felhívás beiskolázási támogatás kérelmezhetőségének lehetőségére

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete alapján beiskolázási támogatás kérelmezhető.

A támogatás feltétele, hogy a tanuló nappali iskolarendszerben folytassa tanulmányait, továbbá valamelyik szülője magyarországi munkahellyel rendelkezzen.

További feltétel, hogy a családban az egy főre számított jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 550 %-át (ez az összeg jelenleg 156 750 Ft/fő).

A támogatásra jogosultak a kérelmet a tanév kezdetétől az év végéig benyújthatják. Részükre formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely az önkormányzat honlapjáról letölthető az önkormányzat honlapjáról a http://feketeerdo.hu/dokumentumok/nyomtatvanyok/szocialis-igazgatas/ linkről, vagy az Önkormányzati Hivatalban is beszerezhető. A kérelemhez jövedelemigazolást kell csatolni.

Feketeerdő, 2021.09.03.

dr. Odonics Aliz
jegyző

Elmarad a szúnyoggyérítés

A Dunán a következő napokban levonuló árhullám jelentős változást hoz a szezon szúnyogártalmában. Várhatóan augusztus elejére a Duna teljes szakaszán, minden térségben jelentős szúnyoginvázió alakul ki. A katasztrófavédelem által megbízott szakértők folyamatosan monitorozzák a régiók szúnyogártalmát, a lárvák ellen biológiai, majd a kifejlett szúnyogok ellen kiterjedt kémiai védekezések várhatóak.

 

A fentiekre tekintettel a 2021.07.19-25. között tervezett régiós szúnyoggyérítések elmaradnak, helyettük az ártalom fokozódásakor kerül sor újabb beavatkozásokra.

Pályázati felhívás védőnői munkakör betöltésére

Dunakiliti Község Önkormányzata (9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86.)  pályázatot hirdet

egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott

1 fő területi védőnő munkakör betöltésére

A foglalkoztatás időtartama: határozott idejű jogviszony, előreláthatólag 2023. október

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: 9225 Dunakiliti. Kossuth Lajos utca

Az illetménymegállapítása: az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény– vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013.(VII.5.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján

Pályázati feltételek:

 • főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány annak bizonyítására, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és nem áll büntetőeljárás hatály alatt és vele szemben nem állnak fenn kizáró okok
 • a pályázó védőnői működési nyilvántartási igazolványának
 • kamarai igazolvány másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott dokumentumokat az elbírálásban részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 20230. évi C. törvény 2.§-a szerinti kizáró okok fennállásának hiányáról

A munkakör legkorábban az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 5. (hétfő) 12.00 óráig beérkezőleg

A pályázat elbírálásnak határideje: 2021. július 12.(hétfő)

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kovács Andor Tamásné polgármester ad a +3630 204 3700 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: Emailben a polgármester@dunakiliti.hu email címre Dunakiliti Község Önkormányzatának címére megküldeni (9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86.)

A pályázat közzétételi helye: www. dunakiliti.hu; www.feketeerdo.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: az állással lakhatási lehetőség biztosítható.

Tájékoztató a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

Beiratás módosított plakát.PDF

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

Nagyon indokolt esetben 2021.04.14-ig 8-tól 13 óráig telefonon/e-mailben jelzett előzetes egyeztetés alapján.

 Elérhetőségek: 96/576-083

                        iskola@dunakiliti.hu

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Győri Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

 

Tájékoztató az óvodai felvételről a 2021/2022-es nevelési évre

Kedves Szülők!

Felhívjuk szíves figyelmüket a 2021/2022. nevelési év óvodai felvételével kapcsolatos tudnivalókra.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

Azok a gyermekek, akik 2021. augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket csak a következő év szeptember 1-jétől kötelezettek az óvodai nevelésre. A felvételi szándékot elő kell jegyeztetni az óvoda vezetőjénél.

 • A kötelező felvételt biztosító Kiserdei Óvoda (Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 92.) felvételi körzeteDunakiliti – Feketeerdő – Dunasziget települések. Az intézmény az alapító okirata szerint jogosult sajátos nevelési igényű gyerekek integrált neveléséhez.

Az óvodai beíratás időpontjai: 2021. április 26-27-28.

 • A koronavírus járvány miatt az óvodai beíratás elektronikus vagy postai úton lehetséges. A jelentkezési lap kitölthető formátumban letölthető innen, ami kitöltés után a kilitiovi1@gmail.com e-mail címre elektronikusan beküldhető, illetve az intézmény kapujára kihelyezett postaládába helyezhető. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.
 • Az óvodai felvételről a döntést az óvoda vezetője 2021. május 29-ig hozza meg.

Elutasító döntése ellen a szülő fellebbezhet, amit a döntéshozó óvodánál kell benyújtani és a jegyzőnek (Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86.) kell címezni.

 • Mi a teendő, ha gyermeke az óvodáztatási kötelezettségét külföldön teljesíti?

Ha az óvodaköteles korú gyermek külföldön teljesíti óvodakötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára – az óvoda értesítése mellett. Az Oktatási Hivatalnál a bejelentéseket egy elektronikus űrlap kitöltésével, valamint – a nyomtatást követő – postai beküldésével lehet teljesíteni. Az alábbi oldalon érhető el a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató, amely az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat:

 • Mi a teendő, ha engedélyeztetni szeretné gyermeke óvodakezdésének elhalasztását?

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők legkésőbb 2021. május 25-éig kérelmezhetik a Mosonmagyaróvári Járási Hivatalnál gyermekük óvodakezdésének elhalasztását. A hivatal a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek betölti a 4. életévét., ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Dunakiliti, 2021. március 24.

dr. Odonics Aliz
jegyző