Skip to content

Kiemelt hírek

Álláshirdetés

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal

titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 86.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012.(III.7.) Korm.rendelet 1. melléklet 27. titkársági feladatkör

Ellátandó feladatok:

jegyzőkönyvek készítése hanganyag alapján, iratkezeléssel – irattározással kapcsolatos feladatok,önkormányzati alapítványokkal kapcsolatos ügyviteli feladatok, támogatott civil szervezetek szerződéseinek előkészítése, nyilvántartása, elszámolások ellenőrzése,polgármesteri-jegyzői reprezentációval kapcsolatos titkárnői feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

titkársági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) önkormányzatok illetményalap, illetménykiegészítésére vonatkozó rendelete és a Hivatal belső szabályzatai az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középfokú képesítés,
 •         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,
 •         Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 •         Hasonló munkakörben eltöltött idő – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •         kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikáció, megbízhatóság, precízség, terhelhetőség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképes szakmai önéletrajza a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,iskolai végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Odonics Aliz nyújt, a 06 20 546 70 66 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DK/81/2023 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.
 •         Elektronikus úton dr. Odonics Aliz részére a jegyzo@dunakiliti.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: dr. Odonics Aliz, Győr-Moson-Sopron megye, 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 86.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A páláyzatok elbírálásáról a polgármsterek egyetértésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         dunakiliti.hu; www.feketeerdo.hu – 2023. január 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának , visszavonásának jogát. Az önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást tud biztosítani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Álláshirdetés

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 86.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012.(III.7.)Korm. rendelet 1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

A közös hivatalt létrehozó önkormányzatok és költségvetési szerveik költségvetésének, költségvetés módosításának előkészítése, az ASP rendszerben a kötelezettségvállalások, bejövő-kimenő számlák , bérfeladás rögzítése, kontírozás, könyvelés, költségvetési jelentések, beszámolók elkészítése, adatszolgáltatások teljesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

költségvetési szervek pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) önkormányzatok illetményalapra, illetménykiegészítésre vonatkozó rendelete és a Közös Hivatal belső szabályzatai az irányadóak. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Emelt szintű szakképesítés, gazdasági középiskolai végzettség;vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
 •         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,
 •         Hasonló munkakörben eltöltött idő – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
 •         ECDL
 •         “tízujjas” gépírás tudás

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikáció, megbízhatóság, precízség, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképes szakmai önéletrajza a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,iskolai végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi eljárás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 06 20 547 7066 nyújt, a dr. Odonics Aliz -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 86. utca 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DK//80/2023 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

 •         Elektronikus úton dr. Odonics Aliz részére a jegyzo@dunakiliti.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •         Személyesen: dr. Odonics Aliz, Győr-Moson-Sopron megye, 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 86. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a polgármesterek egyetértése mellett a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         dunakiliti.hu; www.feketeerdo.hu – 2023. január 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés esetén 6 hónapos próbaidő kikötése kötelező. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának, visszavonásának jogát. Az önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást tud biztosítani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Logo

Körzeti megbízott rendőr fogadóórája

 

Logo

Körzeti megbízott rendőr fogadóórája

 Csorba Dezső  r. tzls

Feketeerdő és Dunakiliti község körzeti megbízott

  ELÉRHETŐSÉG:

CsorbaD@gyor.police.hu

+36 30/ 339 86 53

Fogadóóra:
Minden hónap második hét szerda napján 14:00-15:00 óra között

                                                Dunakilitit, Polgármesteri Hivatal, Kossuth Lajos  u. 86.

BESZÁMOLÓ – Polgármesteri Hivatal felújítása Feketeerdőn

 

 

A pályázat címe: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021

Project címe: Polgármesteri Hivatal felújítása Feketeerdőn

Fejlesztés helye: 9211 Feketeerdő, Árpád tér 1. 58/2 hrsz.

Támogatás összege: 24 479 798 Ft vissza nem térítendő támogatás

 

Feketeerdő lakosságszáma folyamatosan bővül, ezért a település számára fontos, hogy fejlődni tudjon.

A project keretében a meglévő elavult polgármesteri hivatal épület külső és belső felújítása valósult meg. Az épület így méltó képet mutat a dinamikusan fejlődő település központjában.

 

A felújítás során a külső és belső nyílászárók cseréje megtörtént, az épület belső átalakításával együtt. Az épület teljes homlokzati felülete (a lábazat is) utólagos külső hőszigetelést kapott, és modern színezést kapott barátságos, a faluképbe illeszkedő homlokzattal.

Megerősítésre kerültek az alapok és a falszerkezetek az épület süllyedésének megakadályozására. A felvizesedést utólagos falszigeteléssel javították. A felújítással érintett helyiségekben új padlóburkolat készült. A belmagasság csökkentése, ezáltal a fűtési költségek csökkentése érdekében álmennyezet épült.

Megújult és átalakult a wc csoport is, melyen belül kiépítésre került egy új akadálymentes wc is, amelynek megközelítéséhez külső rámpa is épült. A mosdó blokk ezentúl kívülről is nyitva lesz és használható a rendezvények idején, hiszen a szabadtéri közösségi tér az épület udvarán található.

A felújított épület nem bővült, hasznos alapterülete a belső átalakítás miatt kismértékben változott 67,60 m2 területre.

A nyilvánosság bevonásáról gondoskodtunk:

 • Az önkormányzat épületére kikerült a támogatói tábla
 • A 2 db falutábla – a település két végén – is kihelyezésre került
 • Az önkormányzat honlapján szerepel a Magyar Falu Program logója, a weboldalon a tárgyi project – polgármesteri hivatal épületének felújítása – szerepel.

Dunakiliti, 2022. november 29.

Tisztelettel:

Novák András

Polgármester