Skip to content

Pályázati felhívás védőnői munkakör betöltésére

Dunakiliti Község Önkormányzata (9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86.)  pályázatot hirdet

egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott

1 fő területi védőnő munkakör betöltésére

A foglalkoztatás időtartama: határozott idejű jogviszony, előreláthatólag 2023. október

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: 9225 Dunakiliti. Kossuth Lajos utca

Az illetménymegállapítása: az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény– vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013.(VII.5.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján

Pályázati feltételek:

  • főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány annak bizonyítására, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és nem áll büntetőeljárás hatály alatt és vele szemben nem állnak fenn kizáró okok
  • a pályázó védőnői működési nyilvántartási igazolványának
  • kamarai igazolvány másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott dokumentumokat az elbírálásban részt vevők megismerhetik
  • nyilatkozat az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 20230. évi C. törvény 2.§-a szerinti kizáró okok fennállásának hiányáról

A munkakör legkorábban az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 5. (hétfő) 12.00 óráig beérkezőleg

A pályázat elbírálásnak határideje: 2021. július 12.(hétfő)

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kovács Andor Tamásné polgármester ad a +3630 204 3700 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: Emailben a polgármester@dunakiliti.hu email címre Dunakiliti Község Önkormányzatának címére megküldeni (9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86.)

A pályázat közzétételi helye: www. dunakiliti.hu; www.feketeerdo.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: az állással lakhatási lehetőség biztosítható.