Skip to content

Tájékoztató az óvodai felvételről a 2021/2022-es nevelési évre

Kedves Szülők!

Felhívjuk szíves figyelmüket a 2021/2022. nevelési év óvodai felvételével kapcsolatos tudnivalókra.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

Azok a gyermekek, akik 2021. augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket csak a következő év szeptember 1-jétől kötelezettek az óvodai nevelésre. A felvételi szándékot elő kell jegyeztetni az óvoda vezetőjénél.

  • A kötelező felvételt biztosító Kiserdei Óvoda (Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 92.) felvételi körzeteDunakiliti – Feketeerdő – Dunasziget települések. Az intézmény az alapító okirata szerint jogosult sajátos nevelési igényű gyerekek integrált neveléséhez.

Az óvodai beíratás időpontjai: 2021. április 26-27-28.

  • A koronavírus járvány miatt az óvodai beíratás elektronikus vagy postai úton lehetséges. A jelentkezési lap kitölthető formátumban letölthető innen, ami kitöltés után a kilitiovi1@gmail.com e-mail címre elektronikusan beküldhető, illetve az intézmény kapujára kihelyezett postaládába helyezhető. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.
  • Az óvodai felvételről a döntést az óvoda vezetője 2021. május 29-ig hozza meg.

Elutasító döntése ellen a szülő fellebbezhet, amit a döntéshozó óvodánál kell benyújtani és a jegyzőnek (Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86.) kell címezni.

  • Mi a teendő, ha gyermeke az óvodáztatási kötelezettségét külföldön teljesíti?

Ha az óvodaköteles korú gyermek külföldön teljesíti óvodakötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára – az óvoda értesítése mellett. Az Oktatási Hivatalnál a bejelentéseket egy elektronikus űrlap kitöltésével, valamint – a nyomtatást követő – postai beküldésével lehet teljesíteni. Az alábbi oldalon érhető el a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató, amely az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat:

  • Mi a teendő, ha engedélyeztetni szeretné gyermeke óvodakezdésének elhalasztását?

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők legkésőbb 2021. május 25-éig kérelmezhetik a Mosonmagyaróvári Járási Hivatalnál gyermekük óvodakezdésének elhalasztását. A hivatal a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek betölti a 4. életévét., ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Dunakiliti, 2021. március 24.

dr. Odonics Aliz
jegyző