Skip to content

H I R D E T M É N Y a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal megváltozott ügyfélfogadási rendjéről

H I R D E T M É N Y

a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal megváltozott ügyfélfogadási

rendjéről

Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a HIVATAL ügyfélfogadási rendje a
Faluház felújításának idejére megváltozott.
Az ügyfélfogadás új időpontjai:

hétfő: 8:00-12:00

kedd: 8:00-12:00 és 13:00-16:00

A fenti időpontokon kívül a Faluház munkaterület, ahol tartózkodni tilos.
Köszönjük szíves megértésüket!
Dunakiliti. 2022. 10. 05.

Feketeerdő Község Önkormányzata

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyeket; ingatlantulajdonosokat; a településen székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozásokat; nyilvántartott érdekképviseleti szervezeteket, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik; bejegyzett civil szervezeteket, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik; a településen működő, jogszabályban elismert egyházat, hogy Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megkezdte a településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök felülvizsgálatát.

Az önkormányzat kéri az érintetteket, hogy a településfejlesztési koncepcióval, településrendezési eszközökkel kapcsolatos kérelmüket, javaslataikat 2019. november 30-ig írásban juttassák el az önkormányzathoz (9221 Feketeerdő, Árpád tér 1., vagy epitesz@dunakiliti.hu).

Feketeerdő, 2019. szeptember 10.

 

OZNAM

Informujeme fyzické osoby prihlásené v obci na pobyt alebo s evidovaným bydliskom; vlastníkov nehnuteľností; podnikateľské subjekty so sídlom firmy, miestom prevádzky alebo účtovným miestom v obci; evidované  záujmové organizácie, do okruhu pôsobností ktorých patrí obec; evidované občianske združenia, do pôsobnosti ktorých patrí obec, cirkev registrovanú na základe zákona pôsobiacu v obci, že Zastupiteľský zbor Samosprávy obce Feketeerdő zahájil kontrolu koncepcie územného rozvoja obce a nástrojov územného usporiadania  obce.

Samospráva žiada dotknuté subjekty, aby žiadosti a návrhy týkajúce sa koncepcie územného rozvoja obce a nástrojov územného usporiadania obce doručili písomne samospráve do 30. novembra 2019 na adresu:  9221 Feketeerdő, Árpád tér 1  alebo email: epitesz@dunakiliti.hu.

Feketeerdő, 10. septembra 2019

                                                                            

Belterületi út fejlesztés Feketeerdő

MFF kedvezményezetti infóblokk keretes-1 (1)

Belterületi út fejlesztés Feketeerdő

  1. 03.21.

 

PROJEKTADATLAP

Feketeerdő Község Önkormányzata az „Belterületi út fejlesztés Feketeerdőn” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00045 kódszámú „Belterületi közutak fejlesztése” című és „TOP_PLUSZ-1.2.3-21” kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.

Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022 kódszámú „Belterületi közutak fejlesztése” című felhívás

Pályázat címe: Belterületi út fejlesztés Feketeerdő” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00045

Kedvezményezett neve: Feketeerdő Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9211 Feketeerdő, Árpád tér 1.

Konzorciumi partnerek: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Hivatala

Elnyert támogatás: 28 554 085 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: Európai Unió társfinanszírozásával

A projekt célja:

            Belterületi út fejlesztés

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Kapcsolat: Novák András polgármester

Projekt zárása: 2024.12.31.

Magyar Falu Program keretében megvalósuló projektek

 

Magyar Falu Program keretében  „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című kiírás (2022)

Kategória kódszám: MFP-TFB/2022

Projekt azonosító szám: 3345359655

Projekt elnevezése: Falugondnoki busz beszerzése Feketeerdő

Elnyert összeg: 14 985 000 Ft

——–

Magyar Falu Program keretében  „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című kiírás (2021)

Kategória kódszám: MFP-ÖTIK/2021

Projekt azonosító szám: 3279458611

Projekt elnevezése: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

Elnyert összeg: 24 479 798 Ft

———

Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” című kiírás (2020)

Kategória kódszám: MFP-AEE/2020

Projekt azonosító szám: 3074078197

Projekt elnevezése: Defibrillátor beszerzése Feketeerdőn

Elnyert összeg: 543 198 Ft

———

Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című kiírás

Kategória kódszám: MFP-ÖTU/2020

Projekt azonosító szám: 3081169514

Projekt elnevezése: Feketeerdő, József Attila utca új aszfalt burkolat építése

Elnyert összeg: 5 084 999 Ft

———

Magyar Falu Program keretében” Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című kiírás

Kategória kódszám: MFP-KKE/2019

Projekt azonosító szám: 3019552481

Projekt elnevezése: Eszközbeszerzés Feketeerdő közterületének karbantartására

Elnyert összeg: 10 901 769 Ft

———

Magyar Falu Program keretében „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című kiírás

Kategória kódszám: KTF/2020

Projekt azonosító szám: 3082395448

Projekt elnevezése: Feketeerdő, Kultúrház épületének tetőfelújítása

Elnyert összeg: 6 854 323 Ft