Skip to content
Logo

Körzeti megbízott rendőr fogadóórája

 

Logo

Körzeti megbízott rendőr fogadóórája

 Csorba Dezső  r. tzls

Feketeerdő és Dunakiliti község körzeti megbízott

  ELÉRHETŐSÉG:

CsorbaD@gyor.police.hu

+36 30/ 339 86 53

Fogadóóra:
Minden hónap második hét szerda napján 14:00-15:00 óra között

                                                Dunakilitit, Polgármesteri Hivatal, Kossuth Lajos  u. 86.

BESZÁMOLÓ – Polgármesteri Hivatal felújítása Feketeerdőn

 

 

A pályázat címe: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021

Project címe: Polgármesteri Hivatal felújítása Feketeerdőn

Fejlesztés helye: 9211 Feketeerdő, Árpád tér 1. 58/2 hrsz.

Támogatás összege: 24 479 798 Ft vissza nem térítendő támogatás

 

Feketeerdő lakosságszáma folyamatosan bővül, ezért a település számára fontos, hogy fejlődni tudjon.

A project keretében a meglévő elavult polgármesteri hivatal épület külső és belső felújítása valósult meg. Az épület így méltó képet mutat a dinamikusan fejlődő település központjában.

 

A felújítás során a külső és belső nyílászárók cseréje megtörtént, az épület belső átalakításával együtt. Az épület teljes homlokzati felülete (a lábazat is) utólagos külső hőszigetelést kapott, és modern színezést kapott barátságos, a faluképbe illeszkedő homlokzattal.

Megerősítésre kerültek az alapok és a falszerkezetek az épület süllyedésének megakadályozására. A felvizesedést utólagos falszigeteléssel javították. A felújítással érintett helyiségekben új padlóburkolat készült. A belmagasság csökkentése, ezáltal a fűtési költségek csökkentése érdekében álmennyezet épült.

Megújult és átalakult a wc csoport is, melyen belül kiépítésre került egy új akadálymentes wc is, amelynek megközelítéséhez külső rámpa is épült. A mosdó blokk ezentúl kívülről is nyitva lesz és használható a rendezvények idején, hiszen a szabadtéri közösségi tér az épület udvarán található.

A felújított épület nem bővült, hasznos alapterülete a belső átalakítás miatt kismértékben változott 67,60 m2 területre.

A nyilvánosság bevonásáról gondoskodtunk:

  • Az önkormányzat épületére kikerült a támogatói tábla
  • A 2 db falutábla – a település két végén – is kihelyezésre került
  • Az önkormányzat honlapján szerepel a Magyar Falu Program logója, a weboldalon a tárgyi project – polgármesteri hivatal épületének felújítása – szerepel.

Dunakiliti, 2022. november 29.

Tisztelettel:

Novák András

Polgármester

Feketeerdő Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve ezennel kiírja 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

HIRDETMÉNY

Feketeerdő Község Önkormányzata az

Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel

együttműködve ezennel kiírja

2023. évre a Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók, valamint a

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni

kívánó fiatalok számára.

A részletes pályázati kiírás  a

www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

 honlapon megtalálható.

A pályázatról informálódni  a Dunakiliti

Közös Önkormányzati Hivatalban

ügyfélfogadási időben

 (hétfő: 13.00-16.00; kedd: 08.00-16.00).

 

A pályázat rögzítésének és az

önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2023. november 3.

 

Feketeerdő Község Önkormányzata

H I R D E T M É N Y a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal megváltozott ügyfélfogadási rendjéről

H I R D E T M É N Y

a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal megváltozott ügyfélfogadási

rendjéről

Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a HIVATAL ügyfélfogadási rendje a
Faluház felújításának idejére megváltozott.
Az ügyfélfogadás új időpontjai:

hétfő: 8:00-12:00

kedd: 8:00-12:00 és 13:00-16:00

A fenti időpontokon kívül a Faluház munkaterület, ahol tartózkodni tilos.
Köszönjük szíves megértésüket!
Dunakiliti. 2022. 10. 05.

Feketeerdő Község Önkormányzata

Lakossági barnakőszén felmérés

Tisztelt feketeerdei Lakosok!

 

A kialakult energiakrízis miatt Magyarország Kormánya a pénzügyi lehetőségekhez igazodva kiemelt erőfeszítéseket igyekszik tenni, hogy biztosítani tudja a lakosság részére a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyagot.

 

Ennek érdekében a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igényének felméréséhez.

A településünkön élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságnak lehetősége van 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan igényüket jelezni az önkormányzatnál.

 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy ez csak egy igényfelmérés, egyelőre nem tartozik hozzá tényleges természetbeli barnakőszén támogatás!

 

Az igényeket háztartásonként, a barnakőszén szükséglet mennyiségének (mázsa) megadásával jelezhetik 2022. szeptember 28-án 16.00 óráig.

 

  • Az igénylőlap Novák András polgármestertől vagy Nyúl Anikó hivatalsegédtől szerezhető be.

 

Köszönöm a lakosság közreműködését!

 

Tisztelettel:

 

Novák András

polgármester sk.

 

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2022. augusztus 15. napján, napnyugta utáni órákban.

Pótnapok: 2022. augusztus 16-17. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Dunakiliti, 2022. augusztus 12.

Odonics Aliz
jegyző