Skip to content

Pályázat

Megépült a Templom utca folytatása

logo

Feketeerdő Község Önkormányzata 57 981 507 forint támogatást nyert a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhíváson, így 2023 végére megépülhetett a Templom utca folytatása. A 3312697377 projektazonosítójú pályázat az elszámolható költségek 95%-át biztosítja, a fennmaradó összeget az önkormányzat önerőből biztosítja. Az útszakasz szilárd burkolatot kapott, ami egyrészt az újonnan épült ingatlanok megközelítését biztosítja, másrészt összeköttetést biztosít Halászi felé, ezzel újabb lépést tett az település a fejlődés útján.

A munkálatokat a Strabag Generálépítő Kft végezte el. A kivitelezést 2023. tavaszán kezdték meg és a nyár végére már használatba is vehették a lakosok. Az út mellett épült lakópark megközelítése biztonságossá vált, ami jelentősen növeli az itt élők életminőségét.

 

 

 

Magyar Falu Program keretében megvalósuló projektek

 

Magyar Falu Program keretében  „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című kiírás (2022)

Kategória kódszám: MFP-TFB/2022

Projekt azonosító szám: 3345359655

Projekt elnevezése: Falugondnoki busz beszerzése Feketeerdő

Elnyert összeg: 14 985 000 Ft

——–

Magyar Falu Program keretében  „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című kiírás (2021)

Kategória kódszám: MFP-ÖTIK/2021

Projekt azonosító szám: 3279458611

Projekt elnevezése: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

Elnyert összeg: 24 479 798 Ft

———

Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” című kiírás (2020)

Kategória kódszám: MFP-AEE/2020

Projekt azonosító szám: 3074078197

Projekt elnevezése: Defibrillátor beszerzése Feketeerdőn

Elnyert összeg: 543 198 Ft

———

Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című kiírás

Kategória kódszám: MFP-ÖTU/2020

Projekt azonosító szám: 3081169514

Projekt elnevezése: Feketeerdő, József Attila utca új aszfalt burkolat építése

Elnyert összeg: 5 084 999 Ft

———

Magyar Falu Program keretében” Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című kiírás

Kategória kódszám: MFP-KKE/2019

Projekt azonosító szám: 3019552481

Projekt elnevezése: Eszközbeszerzés Feketeerdő közterületének karbantartására

Elnyert összeg: 10 901 769 Ft

———

Magyar Falu Program keretében „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című kiírás

Kategória kódszám: KTF/2020

Projekt azonosító szám: 3082395448

Projekt elnevezése: Feketeerdő, Kultúrház épületének tetőfelújítása

Elnyert összeg: 6 854 323 Ft

BESZÁMOLÓ – Polgármesteri Hivatal felújítása Feketeerdőn

 

 

A pályázat címe: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021

Project címe: Polgármesteri Hivatal felújítása Feketeerdőn

Fejlesztés helye: 9211 Feketeerdő, Árpád tér 1. 58/2 hrsz.

Támogatás összege: 24 479 798 Ft vissza nem térítendő támogatás

 

Feketeerdő lakosságszáma folyamatosan bővül, ezért a település számára fontos, hogy fejlődni tudjon.

A project keretében a meglévő elavult polgármesteri hivatal épület külső és belső felújítása valósult meg. Az épület így méltó képet mutat a dinamikusan fejlődő település központjában.

 

A felújítás során a külső és belső nyílászárók cseréje megtörtént, az épület belső átalakításával együtt. Az épület teljes homlokzati felülete (a lábazat is) utólagos külső hőszigetelést kapott, és modern színezést kapott barátságos, a faluképbe illeszkedő homlokzattal.

Megerősítésre kerültek az alapok és a falszerkezetek az épület süllyedésének megakadályozására. A felvizesedést utólagos falszigeteléssel javították. A felújítással érintett helyiségekben új padlóburkolat készült. A belmagasság csökkentése, ezáltal a fűtési költségek csökkentése érdekében álmennyezet épült.

Megújult és átalakult a wc csoport is, melyen belül kiépítésre került egy új akadálymentes wc is, amelynek megközelítéséhez külső rámpa is épült. A mosdó blokk ezentúl kívülről is nyitva lesz és használható a rendezvények idején, hiszen a szabadtéri közösségi tér az épület udvarán található.

A felújított épület nem bővült, hasznos alapterülete a belső átalakítás miatt kismértékben változott 67,60 m2 területre.

A nyilvánosság bevonásáról gondoskodtunk:

  • Az önkormányzat épületére kikerült a támogatói tábla
  • A 2 db falutábla – a település két végén – is kihelyezésre került
  • Az önkormányzat honlapján szerepel a Magyar Falu Program logója, a weboldalon a tárgyi project – polgármesteri hivatal épületének felújítása – szerepel.

Dunakiliti, 2022. november 29.

Tisztelettel:

Novák András

Polgármester

Feketeerdő Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve ezennel kiírja 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

HIRDETMÉNY

Feketeerdő Község Önkormányzata az

Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel

együttműködve ezennel kiírja

2023. évre a Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók, valamint a

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni

kívánó fiatalok számára.

A részletes pályázati kiírás  a

www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

 honlapon megtalálható.

A pályázatról informálódni  a Dunakiliti

Közös Önkormányzati Hivatalban

ügyfélfogadási időben

 (hétfő: 13.00-16.00; kedd: 08.00-16.00).

 

A pályázat rögzítésének és az

önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2023. november 3.

 

Feketeerdő Község Önkormányzata

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00250 PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

Projekt bemutatása 

Kedvezményezett neve:  Dunakiliti Község Önkormányzat

Felhívás címe:  Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Projekt címe: Dunakiliti Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szerződött támogatás összege: 6 millió Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00250

Megvalósítási helyszínek: Dunakiliti Község Önkormányzata 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 86.

Feketeerdő Község Önkormányzata 9211 Feketeerdő Árpád tér 1.

Projekt leírása: 

Az Önkormányzati Hivatal az ASP rendszerhez nem rendelkezik az informatikai követelményeknek megfelelő gépparkkal, ezért szükséges az előírt eszközök beszerzése. A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal Dunakiliti és Feketeerdő községek igazgatási, adóügyi és gazdasági feladatait látja el, hivatali apparátus létszáma 10 fő. Érintett dolgozók létszáma 6 fő. Az eszközök beszerzését követően az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítását és migrációját külső szakértő elvégzi. Közben az érintett dolgozók az oktatáson részt vesznek. Külső szakértő szolgáltató elkészíti a működésfejlesztést és szabályozási keretet alakít ki a vállalt szabályzatok elkészítésével. Szintén külső szakértő a tesztelést és élesítést elvégzi. A projekt zárásakor a projektmenedzsment, a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság költsége elszámolásra kerülnek. A projekt zárásakor az érintett dolgozók rendelkeznek a kellő tudással az ASP rendszer használatához, és a megfelelő informatikai háttér kialakításával a szakrendszerek használata teljes egészében biztosított. A beruházást csak támogatási forrásból valósítja meg az Önkormányzat.

NYILVÁNOS BESZÁMOLÓ TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00001 SZ. „KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS NÉGY ÉVSZAKBAN” CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSI FOLYAMATÁRÓL DUNAKILITI ÉS FEKETEERDŐ KÖZSÉGEKBEN

Szent András-napi disznótoros 2018. december 1.

A közösségi beszélgetések és felmérés során többször felmerült az igény egy hagyományos disznótoros nap megrendezésére. A Közösségi Ház udvarán a nyitott színt választottuk helyszínként.

A Nyugdíjas Klub-vezető, Haszonits Judit és a tagság felajánlotta tapasztalatait és segítségét az előkészítő munkákban. A rendezvényt megelőző napon a hagyma- és zöldségtisztítást végezte el a tagság egy része. A disznótor napján a többiek segédkeztek a felkért böllérnek, sütöttek-főztek, kínáltak, mindenkinek jutott feladat, mire az ételsor elkészült. A húsleves elkészítését a Dunakilitiért Egyesület elnök asszonya Sárköziné Sreiner Mónika vállalta magára az egyesület tagjainak közreműködésével. Az elkészült ételt aztán ők kínálták is a vendégeknek. Egyesületeken kívüli segítő is akadt, hiszen a kemence fűtését, a disznó mosását, tisztítását önkéntes segítők vállalták .A Kiliti Konyhatündér Közösség a vacsora utáni fogadásra készített számos finomabbnál-finomabb süteményt, melynek sütése szintén a megelőző napokban zajlott. A napot a szili Linkószer Citerazenekar vidám muzsikája zárta, hatalmas sikerrel.

This gallery contains 5 photos.

Adventi közös éneklés a feketeerdeiekkel 2018. december 8.

A projektben célul tűztük ki Dunakiliti és Feketeerdő lakóinak közös programok szervezését. Ennek első eseményére az adventi időszakot választottuk.

Feketeerdő rendezvénytere volt a helyszín. A rendezvény előkészületeit, a berendezést a Szent Hubertusz Vadászegyesület vállalta. Ők sütötték a vendégeknek kínált kolbászt és készítették a forralt bort. A hangulat megalapozásaként a Dunakilitiért Egyesület Vegyeskara adventi énekeket adott elő. A jelenlévő közönség csatlakozott hozzájuk és egy csodálatos közös éneklés kerekedett a szétosztott kották alapján. A Feketeerdőn működő Gyerkőc klub ezen a délutánon tartotta Mikulás ünnepségét, így sok kisgyermekes család volt jelen. Dunakilitiről is többen átjöttek a meghirdetett programra, hogy közösen töltsék a szomszédokkal ezt a szép adventi estét.

This gallery contains 5 photos.

Kikeletköszöntő 2019. április 14.

Virágvasárnapra szerveztük az előző napi Csiripiszli Ünnepet kiegészítve, a Kikeletköszöntőt.

A szentmise után, a templom előtti téren, hagyományteremtő céllal zöldágas felvonulást tartottak a Lajta Néptáncegyüttes táncosai. A csak lányokból álló csoport körjátékokkal. énekkel köszöntötte a tavaszt. A nézők soraiból is csatlakoztak hozzájuk lányok, asszonyok. A tánc után a Közösségi Ház udvarára vonultunk, ahol állatsimogató, népi játszóház várta a gyerekeket. Az óvodai és iskolai Szülői Szervezet tagjai kézműveskedtek a gyerekekkel. A házban Mikus Sándorné tanárnő nyitotta meg ifjabb Bieber Miklós helyi fiatal fotókiállítását. A kiállítás címe „Négy évszak Dunakilitin”. A megnyitó után koncertre invitáltuk a jelenlévőket. Petrás Mária népdalénekes, keramikusművész volt a vendégünk, aki csángó nagyböjti szokásokról mesélt és csodálatos énekekkel kísérte előadását.

 

This gallery contains 7 photos.

Közlekedésbiztonsági nap az óvodában 2019. április 9.

A Kiserdei Óvoda nagycsoportosainak szerveztünk közlekedésbiztonsági napot. A délelőttöt a rendőrség munkájának megismeréséről szóló előadással kezdtük. A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság munkatársa bemutatta a rendőrök egyenruháját, eszközeit. A gyerekek csillogó szemmel próbálgatták a rendőrsapkát és a lőálló mellényt. Ezután az udvaron folytatódott a munka az óvoda közlekedési parkjában, ahol a táblákat ismerték meg és kerékpárral, gyalogosan gyakorolták a közlekedés szabályait. A pályázati keretből minden kisgyermek láthatósági mellényt kapott ajándékba Dunakiliti Község Önkormányzatától.

This gallery contains 6 photos.

A Kiliti Konyhatündér Közösség közösségfejlesztő rendezvénye 2019. május 11.

„Mit főznek a Tündérek?” címmel tartott főzőbemutató és ételkóstoló rendezvényt a Kiliti Konyhatündér Közösség. A helyszín a Közösségi Ház volt, a vendégek pedig a Vöröskereszt Helyi Szervezetének tagjaiból érkeztek. A rendezvény célja a bemutatkozás, a közösségek közötti kapcsolat mélyítése és nem utolsósorban további tagok szervezése volt a főzőközösség részéről. A rendezvény megnyitója után Kovács Andor Tamásné polgármester asszony kedves verseiből szavalt. Vacsora közben Árvay Péter és zenésztársai szórakoztatták a vendégeket.

This gallery contains 3 photos.

„Búzakéve” Aratóünnep 2019. június 30.

Június 30-án a reggel 8 órai arató szentmise után a templom mellett hintók, lovas kocsik várták a nézelődőket. Dr. Nagy István agrárminiszter úr, a község vezetői és nem utolsósorban az „aratóbandák” után sorban érkeztek a faluközeli búzaföldre a vendégek.
Sikerült még idős kaszásokat, marokszedőket találni, akik megmutatták a kézi aratás technikáját. Az „aratóáldomás” után megkezdődött a munka. A kaszálást az Őszidő Népdalkör dalai kísérték, vízhordó lányok jártak körbe friss vizet kínálva.
A kévék összerakása után aztán előkerült az előre elkészített aratókoszorú, melyet követve vonult át a nép a közeli sportpályára megünnepelni a termést.
Kovács Andor Tamásné polgármester asszony és Dr. Nagy István miniszter úr köszöntötte a jelenlévőket, majd megkezdődött a falureggeli. A nagyon finom szalonnás rántottát a Dunakilitiért Egyesület tagjai készítették 500 db tojásból egy hatalmas serpenyőben.
A jó pálinka és borok mellett a hangulatot a szili Linkószer Citerazenekar biztosította.
A rendezvénysátorban régi és mai fotókból álló kis kiállítást is rendeztünk az eseményhez illő témában. A közösségi összefogás talán eddigi legszebb példája kerekedett az aratóünnepünkből. Az egyszerű falusi idős emberek, a népdalosok, színjátszók, a falu történetét kutatók, az egyesületek, az aratókoszorút készítő képviselő, fotósok, az önkormányzat munkatársai mind-mind hozzáadták tudásukat, munkájukat ennek a napnak a sikeréhez!

This gallery contains 6 photos.

„Jeles napok” néphagyományokat őrző gyerektábor 2019. július 8-12.

A népi mesterségek, paraszti munkák és ünnepek megismertetése a gyerekekkel volt az elsődleges célunk a tábor megrendezésével. Mindezek mellett persze sok-sok játék és kirándulás is belefért a heti programba.
Első napon Mikusné Julika tanárnővel a kenyérsütést próbálták ki a kovászkészítéstől a dagasztásig. Hamar összekovácsolódtak az egy edényből dolgozó csapatok és nagy izgalommal várták a kisült végeredményt. A második napon agyagedénykét készítettek Antalné Kinga segítségével. Mindenki a saját kedves tálkáját formázta meg ügyesen. Délután gyöngyöt vasaltak, színes fonalakból fontak és ragasztottak. Szerdán maguk főzték bográcsban az ebédjüket, paprikás krumpli volt a menü. A Közösségi Ház udvarán állítottuk fel a főzőhelyet. A zöldségtisztítástól a kolbászkarikázásig mindent maguk csináltak a jó ebéd érdekében. Csütörtökön autóbuszos kiránduláson vettek részt. Nagycenken a Széchenyi-kastélyban vezettek körbe bennünket, az interaktív rész tetszett nekik a legjobban. A lovardában a szép paripák mellett hintókban is gyönyörködhettek és kipróbálhatták, hogy milyen nyeregben ülni. Ebédig jót játszottak a múzeumvasút játszóterén, majd nagy boldogan fogyasztották a friss pizzát a park padjain ülve Fertőszéplakon a skanzenben folytatódott a program. Múzeumpedagógiai foglakozást kértünk, melynek keretében kalácsot sütöttek és fűszeres vajat készítettek. Végigjárták a skanzen épületeit, megismerték a népi élet színtereit, a használt szerszámokat, az állattartás módjait, a konyha eszközeit. Hazaindulás előtt még a csodálatos templomot és Széchenyi István szülőházát is megmutatta kedves helyi vezetőnk, aki nagyon értett a gyerekek nyelvén. Még egy kis éneklésre is rávette őket a templomban. Pénteken rongybabákat varrtak, ragasztottak. Délután az érkező szülők köszöntésére egy táncot tanultak be Horváth Anita és Kiss Virág vezetésével. Ezután következett az első „Rántott hús fesztivál”, amelyre meghívtuk a 30. jubileumi évét Dunakilitin töltő budapesti Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Diákotthona által szervezett tábor résztvevőit. Hatalmas közösségi összefogással készült a rántott hús. A Nyugdíjas Klub, a Honvéd Horgász Egyesület, a Kiliti Konyhatündérek, a táborozó gyerekek mind-mind kivették részüket a vendéglátásból. A vak gyerekek óriási élményként élték meg a napot, közülük többen dallal, zenével köszönték meg az összegyűlt adományokat.

This gallery contains 13 photos.

Településvezetők képzése 2019. július 4.

Dunakiliti és Feketeerdő községek vezetői és a közös hivatal dolgozói egész napos tréningen vettek részt. Az előadás címe: Protokoll a közszolgálatban-Az alapok.
A Faluház színháztermében gyűltünk össze, hogy meghallgassuk, megnézzük Görög Ibolya, Magyarország egyik legismertebb protokollszakértőjének bemutatóját. Mindennapi munkánkhoz tartozó kérdésekre kaptunk választ, viselkedési és öltözködési szabályokat ismerhettünk meg. Betekinthettünk a rendezvényszervezés és a protokoll szabályaiba. Mindezt egy magával ragadó, humoros előadás keretében egy olyan előadótól, aki számos kormányzat és kormányfő tanácsadójaként szerzett óriási tapasztalatokat ezekben a témákban.
Élményekkel és rengeteg új információval gazdagodtunk ezen a tréningen.

This gallery contains 2 photos.

Elszármazottak találkozója Dunakilitin 2019. szeptember 14.

Falusétára és borkóstolóra invitáltuk a falu lakosságát és a búcsúra hazaérkező elszármazott vendégeiket.
A faluséta a Millenniumi tölgyfánk alatt kezdődött, ahol az „Év fája” címre benevezett tölgyünkről mesélt Edelmayer Andrea. A templomban Bieber Miklós mutatta be a csodálatos épület történetét. A szép számban megjelent érdeklődők ezután a Schreiner-Eke portára vonultak át, ahol a házigazdák körbevezették őket a gyönyörű falusi udvaron, meséltek a családról. A következő állomás a 25 éves Faluház volt a pincétől az emeletig. Polgármester asszony vezette végig az érdeklődőket az épületen.
A színházteremben aztán a Lajta Néptáncegyüttes fiatal táncosai fogadták a vendégeket, megnyitva ezzel a borkóstolót. A pannonhalmi Cseri pincészet kóstoltatta szép borait a tulajdonos asszony vezetésével. A szünetben az ifjú táncosok megmozgatták a nézősereget egy kis tánccal, majd folytatódott a borok kínálása. A borkorcsolyát a Lipóti Pékség felajánlásából kaptuk.
A vendégek és a falubeliek találkozása, a csodálatos szeptemberi idő, a jó borok, a zene és tánc igazi búcsúi hangulatot teremtettek. Köszönetben és elismerő szavakban nem volt hiány a rendezvény végén, és ígéretben sem hogy jövőre is részt vesznek majd az elszármazottak találkozóján.

This gallery contains 8 photos.

„Családunk kincsei” kiállítás 2019. október 20.

Hetek óta gyűjtöttük az anyagot, beszélgettünk emberekkel, megkerestük az Értéktár Bizottságot, hogy végül egy szép megnyitó keretében a közönség elé tárjuk a „Családunk kincsei”-t.
Olyan tárgyakat, emlékeket, képeket kértünk, amelyek valamilyen okból fontosak a tulajdonosuknak, esetleg valamilyen családi legenda fűződik hozzájuk. Egy olyan bensőséges, kedves kiállítás állt össze, amire joggal büszkék lehetünk. A megnyitón Tóth Tibor és Tóth Szabina gitárral és énekkel csalt könnyeket a jelenlévők szemébe. A felvezető verset és a köszöntőt Edelmayer Andreától hallottuk. Szebényi Zsoltné Rigó Éva pedig mesélt az általa a kiállításhoz adott csodálatos mosdókészletről, amely a dédnagymama tulajdona volt hajdan.
Nagy örömünkre szolgál, hogy sokan látogatják folyamatosan is a tárlatot. Jó hallani, hogy mennyien örülnek ennek a kezdeményezésnek. Nézegetés közben aztán mindenki rájön, hogy neki is lenne olyan tárgya, amit szívesen megmutatna jövőre!

This gallery contains 5 photos.

„Csuhéfonó csalogató” 2019. november 15.

Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy még van kitől megtanulni a csuhéfonás művészetét. Cséfalvay Imréné Mariska néni édesanyjától tanulta annak idején. Ezen a délutánon is nagy szeretettel mutatta és magyarázta a technikát az érdeklődőknek.
A csuhébaba készítés bemutatására Kissné Máté Katkát kértük fel lánya, Virág segítségével. Ügyes nagy és kicsi kezek hajtogatták az angyalkákat, akik biztosan helyet kapnak majd a készítők karácsonyfáján.
A gyerekeknek egy kosár kukoricát is hoztunk, hogy megismerjék az alapanyag származását, hogy kipróbálhassák a morzsolást, ami szintén a téli esték elfoglaltsága volt annak idején felnőttnek, gyereknek egyaránt.
A nagy munkát teázással és sütizéssel zártuk.
A terem berendezésében, a süteménykészítésben a Nyugdíjas Klub segédkezett. A helyi Foltvarró csoport több tagja jelen volt vezetőjükkel, Bieber Istvánnéval együtt.

This gallery contains 4 photos.

Elszármazottak találkozója Feketeerdőn 2019. november 23.

A faluház színháztermébe vártuk helyi és elszármazott vendégeinket. A meghirdetett programra nagyon sokan jelentkeztek. A vendégeket Novák András polgármester úr köszöntötte. A Gyerkőc klub készült ünnepi műsorral Gráczolné Pausits Katalin vezetésével. A színpadot a gyerekek által erre az alkalomra készített, falevelekből készült képekkel díszítettük. Az előadás után finom falatokkal, italokkal kínáltuk a vendégeinket. A süteményeket helyi asszonyok-lányok sütötték. A további szórakozásról Kiss Attila és Fazekas Kata zenészek gondoskodtak.
Nagyon jó hangulatban, kellemes beszélgetésekkel telt az este. A hazalátogató elszármazottak nagy örömmel várják a következő ilyen eseményt.

This gallery contains 4 photos.

Szent András-napi disznóölés és disznótor 2019. november 30.

Az idei András-nap reggelén már sokan sürögtünk-forogtunk a Közösségi Ház udvarán, mire megérkezett Cseh József hentes a levágott disznóval.
Jó házipálinkával bemelegítve álltak neki a férfiak a pörzsölésnek, mosásnak. Hamar rendfára került a malacunk és innen már az asszonyoké volt a főszerep. A Nyugdíjas Klub tagjai pillanatok alatt reggelit készítettek a vérből, májból és velőből. Jöttek is az illatokra a kóstolni vágyók szép számmal. Még dél előtt elkészült a töltött káposzta, a sült kolbász, rotyogott a pörkölt. A húslevest a Dunakilitiért Egyesület készítette Sárköziné Sreiner Mónika vezetésével. Igazi finom májgombóc is került bele. Hamarosan sült a rántott hús is, amelyből 140 szelet nagyon gyorsan elkelt. Kovács János készítette kemencében az ínycsiklandó sült húst. Délután egy órára minden ételünk elfogyott. De elfogyott a tea, a forralt bor és a lélekmelegítő is. Nagy örömünkre sok látogatónk volt. Nemcsak a falubeliek jöttek el, hanem számos vendég is érkezett. Ezzel a rendezvénnyel a szlovák lakosokat is meg tudtuk szólítani, közülük is jöttek kóstolóra.
Ilyen nagyszabású, sok előkészületet és munkát igénylő rendezvényt csak igazi összefogással lehet megvalósítani. Megint bebizonyosodott, hogy Dunakiliti képes erre. Egyesületek, magánszemélyek egyaránt vállalták, hogy kora reggeltől szolgálatban állnak a siker érdekében.

This gallery contains 6 photos.

Adventi közös éneklés Feketeerdőn 2019. december 14.

A közös éneklés Feketeerdőn immár második alkalommal került megrendezésre. A Dunakilitiért Egyesület Vegyeskara csodálatos, az adventi várakozás hangulatához illő dalokkal örvendeztette meg a hallgatóságát. Feketeerdő rendezvényterén Novák András polgármester úr köszöntötte a vendégeket. A forralt bort és a sült kolbászt a feketeerdei egyesületek tagjai készítették. A süteményeket falubeli asszonyok, lányok sütötték. A rendezvénytér berendezésében a Tűzoltó Egyesület segédkezett Turner Zsolt vezetésével. Hangulatos, sok embert vonzó este volt.

This gallery contains 4 photos.

Kikeletköszöntő másképp 2020. április 6-9.

Amikor egyértelművé vált számunkra, hogy az idei Virágvasárnap nem a megszokott forgatókönyv szerint fog lezajlani, gondolkodni kezdtünk, hogy mivel is pótoljuk az eltervezett szép programot. Láttuk és éreztük, hogy a lakosság tanácstalan, segítséget és megnyugtatást vár. Azért, hogy érezzék, az önkormányzat figyel rájuk, ajándékcsomag eljuttatását határoztuk el minden háztartásba Dunakilitin és Tejfaluszigeten egyaránt. A csomagok összeállítására, kiszállítására fiatal önkéntesek vállalkoztak a járványügyi szabályok maximális betartása mellett. A csomagok tartalma tartós élelmiszerekből és apró húsvéti édességből állt. Az ajándékok átadását a húsvéti ünnepekre időzítettük. A fiatalok nagy örömmel és lelkesedéssel segítettek a végrehajtásban. A lakosság nagy örömmel fogadta a meglepetést és fejezte ki köszönetét a Facebook oldalakon.

This gallery contains 3 photos.

 

Közösségfejlesztő program: Májusfa díszítő verseny 2020.április 30-május 1. Dunakilitin és Feketeerdőn

A Kiliti Konyhatündér közösségfejlesztő programja helyett kerestünk olyan lehetőséget, amikor a lakosság a közösségért a saját portáján tehet és dolgozhat. Felhívást tettünk közzé, hogy aki teheti a háza előtt, vagy a kertjében díszítsen májusfát, örömet okozva ezzel a falunak és önmagának egyaránt. A díszítést verseny formában hirdettük meg előtérbe helyezve a kreativitást. A májusfaállítást nem a klasszikus formában kértük, figyelembe véve a környezetvédelem szempontjait, hanem meglévő fákat, bokrokat kértünk ékesíteni, inkább nem megszokott formában. A versenyre fotókkal lehetett jelentkezni online módon, az eredményhirdetést szintén ebben a formában bonyolítottuk le. Dunakilitin 19, Feketeerdőn 6 család, közösség nevezte munkája eredményét. A verseny eldöntése végülis nem sikerült, mert mindegyik fa egyedi és eredeti lett. Az összes nevező kapott ajándékot, mégpedig 20-20 egynyári virágpalántát. Ezekkel díszíthetik majd házuk elejét, kertjüket, örömet szerezve másoknak is. A virágok kiszállításában a Dunakilitiért Egyesület segítségét kértük.

This gallery contains 6 photos.

 

Online helyismereti kvíz játék gyerekeknek és felnőtteknek 2020. május 11-23.

A koronavírus járvány nem tette lehetővé, hogy a tervezett Cserebere bazárt megrendezzük. Online játékkal próbáltuk pótolni a programot. Saját településünkről állítottunk össze helyismereti kérdéssort háromféle nehézségi szinten. A jó megoldáshoz segítséget a dunakiliti.hu honlap tanulmányozásával lehetett találni. A kérdéssorok összeállítását helyi fiatalok vállalták magukra, annak Facebook oldalra helyezését szintén ők végezték. Az ismeretbővítés, adatkeresgélés a község honlapján erősíti az identitástudatot gyermekben, felnőttben egyaránt. 168 teljes megfejtés érkezett a tesztekre. A kérdéssorokat hibátlanul kitöltőket egy-egy kisebb csokoládéval díjaztuk. Hatan voltak a mindhárom kvízt hibátlanul kitöltők, ők táblás csokoládét kaptak ajándékba. A csokikat helyi fiatalok kézbesítették a nyerteseknek.


 

Egészségfejlesztő gyermektábor kisiskolásoknak 2020. június 22-26.

Miután a Kormány engedélyezte gyermektáborok rendezését, úgy döntöttünk, hogy az Egészségfejlesztő programot idén kisiskolásoknak tartjuk meg tábor formájában. Az iskolai „Kréta” felületen hirdettük meg a szülők felé a lehetőséget. A napi programokat úgy állítottuk össze a segítő óvodapedagógusokkal, hogy minden nap legyen szó az egészségmegőrzés valamely módjáról. A gyerekek elsősorban óvodás és alsó tagozatos korcsoportból kerültek ki. A tábor program tartalmazott beszélgetést a fertőzések elkerülésének módozatairól és a védekezés fontosságáról. Minden reggel sportolással kezdtük a napot, beiktattunk gyalogtúrát, gyógynövényismeretet és egészséges sárgarépás süti készítést is. Természetesen a tanulás mellett rengeteget játszottunk, táncoltunk, festettünk és rajzoltunk is. A pénteki napon a szülőket is vendégül láttunk az elkészült művek kiállításán.

This gallery contains 4 photos.

 

Közlekedésbiztonsági nap az óvodában 2020. június 30.

A Kiserdei Óvoda adott otthont az idei közlekedésbiztonsági nap eseményeinek is. Először egy kis bábelőadást nézhettek a gyerekek, amelyben az erdő állatai tanították a közlekedés szabályaira az ovisokat. Az mesét a Portéka színpad művészei adták elő sok zenével és vidámsággal. A mese után a nagycsoportosok Zsuzsa rendőr őrnagy nénivel és munkatársával még átbeszélték a szabályokat és a rendőr nénitől okleveleket vettek át a sikeres „vizsga” elismeréseként. Dunakiliti Község Önkormányzata ebben az évben is láthatósági mellénnyel ajándékozta meg a nagycsoportos ovisokat.

This gallery contains 3 photos.

Településvezetők képzése 2020. július 13.

Az idei képzésünket a Rácz és Rácz Manufaktúrába szerveztük Dunakiliti-Tejfaluszigetre. Meghívtuk a dunakiliti képviselő-testület tagjait, a közös hivatal dolgozóit, Feketeerdő polgármesterét és munkatársát, valamint a Közösségi Ház munkatársait. A vendéglátó helyi kisvállalkozó, Rácz Ferenc szervezte a programot. Előadást hallhattunk Varga Gábor közgazdász, egyetemi tanártól a gazdasági életet befolyásoló tényezőkről, a Covid-járvány várható piaci hatásairól. Az előadás után a manufaktúra gyümölcsösében és a lepárló üzemben vezetett végig a tulajdonos, bemutatva a gyümölcstermesztéstől a csomagolásig terjedő folyamatot, melyet a cég végez. A programot ebéddel zártuk, melyet szintén a vendéglátónk készített. A szakmai nap nagymértékben sikeres volt, hiszen gazdasági információkkal lettünk gazdagabbak, valamint betekintést nyertünk egy mai kisvállalkozás életébe is.

This gallery contains 3 photos.


Jeles napok hagyományőrző tábor 2020. július 6-10.

A „Jeles napok” hagyományőrző tábort 2020. július 6-10-ig szerveztük meg. A táborozók nagyobbacska, felsős gyerekek köréből szerveződtek össze. A két óvó néni volt a segítségünkre, hogy hét minden napjára valami érdekességgel lepjük meg a gyerekeket. Mivel autóbuszos kirándulást nem mertünk szervezni, itt Dunakilitin ismertettük meg a helyi érdekességekkel, hagyományokkal táborozóinkat. Horgásztunk a Dunán a Honvéd Horgászegyesület segítségével. Meglátogattuk a Sárközi lakatosüzemet (helyi vállalkozás), ahol megnézhették a régi kovácsműhelyt. Erdei méhészettel ismerkedhettek helyi méhészvállalkozó jóvoltából, sőt még az erdő állatairól és növényeiről is hallhattak ismertetést a Vadászegyesület vezetőjétől. Biciklivel kirándultunk, íjász bemutatót szerveztünk. Volt kiflisütés, aminek titkaiba két nyugdíjas hölgy vezette be őket. Kutyás bemutató volt a záró program. Nagyon jó és együttműködő kis csapat állt össze, örömmel vettek részt a programokon és új ismeretekkel gyarapodva zártuk a hetet.

This gallery contains 6 photos.

Új kenyér-ünnep 2020. augusztus 20. (Aratóünnep helyett)

Eredetileg június végére tervezett aratóünnepünket a járvány miatt nem valósítottuk meg. Helyette szerveztük meg az Új kenyér-ünnepet augusztus 20-ra Dr. Nagy István agrárminiszter úr részvételével. A szentmise után a millenniumi tölgyfánk alá vártuk a falu lakosságát az ünnepségre. Az ünnepi szónoklatot miniszter úr mondta. A Dunakilitiért Egyesület Vegyeskara és helyi fiatal versmondók voltak a műsor közreműködői. Az ünnepi műsor után a megszentelt kenyeret szétosztottuk a jelenlévők között és pogácsával, hideg fröccsel, vízzel kínáltuk vendégeinket. Ebben segítségünkre a Nyugdíjas Klub tagjai voltak. Ezen a szép ünnepen adták át a Dunakilitiért díjat, melynek nagy presztízse van településünkön. E a díjnak a tulajdonosai nagy érdemeket szereztek a falu kulturális, közösségmegtartó és szervező életében, a lakosságért önzetlenül cselekvő emberek.

This gallery contains 6 photos.

Nyárbúcsúztató Feketeerdőn 2020. augusztus 29.

Kicsit kárpótolva a lakosságot a sok elmaradt programért, a nyár végére terveztünk egy családokat megmozgató rendezvényt. A Gyerkőc klub akadályversenyt állított össze a családoknak. A szülők bográcsban ebédet főztek, helyi asszonyok pogácsát sütöttek erre az alkalomra. A Tűzoltó egyesület segített berendezni a területet, valamint a záró tábortűzhöz fát és felügyeletet biztosított. Sikeres napot zártunk, különösen visszatekintve arra, hogy az ősz folyamán újra rendezvénytilalom lépett életbe.

This gallery contains 4 photos.

Elszármazottak találkozója Dunakilitin 2020. szeptember 19.

Az előző év egyik legsikeresebb programja volt az elszármazottak találkozója, amit borkóstolóval is kiegészítettünk.  Hasonlóképpen idén is megszerveztük ezt a napot. A gyülekező a Sárközi Lakatosüzem udvarán volt, ahol a vállalkozás tulajdonosai bemutatták üzemük fejlődését az érdeklődőknek és végigvezették őket a termelés állomásain. A borkóstolót a sportcsarnokban rendeztük meg, hogy a nagyobb légterű helyiségben megfeleljünk a távolságtartás szabályainak. Ez évben a baji Nyitnikék Pincészet mutatta be szép borait. A műsort a Lajta Néptáncegyüttes fiatal táncosainak fergeteges előadása színesítette. Örömmel hallottuk, hogy egyre több elszármazott csak ezért a programért látogat haza egy nappal korábban a búcsúra.

This gallery contains 5 photos.

Szent Mihály-ünnep Tejfaluszigeten 2020. október 3.

Eredeti elképzelésünk szerint Tejfaluszigetet szerettük volna bevonni jobban a közösségi életbe azzal, hogy a jeles napon, ami a kis településrész búcsúja is, kirakodó és terményvásárt szervezünk. Az idén azonban kisebb léptékben kellett gondolkodnunk a járvány miatt. A vásár elmaradt, de a lakosságot próbáltuk kárpótolni jó ételekkel, italokkal, zenével és tánccal. Szentmisével indult a nap, melyet a kis kápolna mögött kivetítőn is lehetett követni. A rendezvényen fellépett az Aranykapu Zenekar és a Lajta Néptáncegyüttes. Az ételekről a Vadászegyesület és a Szigetköz Lelke Pálinkaház gondoskodott. A berendezésben, virágosításban segítségünkre voltak a tejfalusi lakosok. A színpadot dunakiliti önkéntesek díszítették. Dunakilitiről a falu vezetőségét hintó szállította, tejfaluszigeti lakos felajánlásából. Ezen kívül a két falu között kisvonat járatot is biztosított Rácz Ferenc vállalkozó. A program sikeresnek volt mondható, bár érezhetően kevesebben látogattak ki, mint előzetesen gondoltuk.

This gallery contains 6 photos.

Díszítsd fel a kapudat adventre (Utcabál helyett) 2020. december

A decemberi forraltborozások és közös adventi gyertyagyújtások is elmaradtak ezen a télen. Azért, hogy a lakosságot kicsit cselekvésre ösztönözzük, találtuk ki a „Díszítsd fel a kapudat adventre” című programot. A Közösségi Ház Facebook oldalán és plakátokon tettük közzé a felhívást. Az elkészült koszorúkról képeket kértünk szintén a Facebook oldalra, illetve a könyvtár e-mail címére. Nagyon sokan jelentkeztek és küldték be a fotóikat. Az utcákat mi magunk is bejártuk, megörökítettük a karácsonyra hangolódó falu képét és örömmel tettük közzé folyamatosan az ünnep elérkezéséig. A pozitív hozzászólások megerősítették, hogy az emberek szívesen tesznek azért, hogy szépítsék a falujukat. A fotózásban és a közreadásban is fiatal önkéntesek voltak a segítségünkre.

This gallery contains 8 photos.

 

„Családunk kincsei” online kiállítás 2021. március 15.

A 2019-es siker után újra megrendeztük a Családunk kincsei kiállítást. Meghirdettük szórólapon, a decemberi Dunakiliti Krónikában és a Facebookon is terjesztettük. Így megvalósult a kedves kiállítás. Összeadták az anyagot olyan emberek, akiknek fontos a múlt, fontos a család. Van, aki saját munkáit adta kölcsön, mert büszke rá, hogy milyen szép dolgokat tudott készíteni. Van, aki szülei, nagyszülei tárgyait, kézimunkáit hozta el. Akárhogy is történt, de érezni lehetett mindenkinél, hogy szeretettel mutatják meg dolgaikat. Egy régi újság fotója nyomozásra sarkallt, hogy kiderítsük a szereplőit.   A kiállítás látogatására májusban nyílt személyes lehetőség.  Egy kisfilm is készült a megnyitóról, amit kitettünk a Közösségi Ház Facebook oldalára, feltöltöttünk az NMI JógyakorlatOn oldalára és a Dunakiliti Krónika hasábjain megjelentettük a tárlaton készült képeket. A Kisalföld napilap cikket közölt a kiállításról a 2021.március 22-i számában.

This gallery contains 6 photos.


„Dunakiliti az én szememmel” fotópályázat és szabadtéri fotókiállítás 2021. március 28.

Fotópályázatot hirdettük két kategóriában a fenti címmel. Felnőtt és gyermek nevezőket vártunk, a téma Dunakilitihez kellett, hogy kapcsolódjon. 19 pályázó jelentkezett e-mailben elküldött 4-4 képpel. A fotókat előhívattuk. Kerekes István fotóművész választotta ki az általa szakmai szemmel legjobbnak ítélt képeket, valamint helyi zsűri is szavazott. A fotók a templom kerítésén kerültek kiállításra, hogy mindenki megcsodálhassa őket a húsvét előtti időszakban. Látszott, hogy minden fénykép mögött ott a falu szeretete, a csodás környezet tisztelete, függetlenül attól, hogy az alkotó melyik korosztályból került ki. A pályázatról és kiállításról folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot a Facebook oldalunkon, plakátokon. A szabadtéri tárlatról kis írás jelent meg a Kisalföld 2021. március 30-i számában.

This gallery contains 8 photos.


„Hol laknak a Manók és a Tündérek?” című kreatív kézműves kiskertek kiállítása 2021. május 2.

Kézműves kiskertek elkészítését hirdettük meg, melynek témája egy mini mesevilág virágládába álmodva. Az alkotásokhoz a virágládákat helyi vállalkozó készítette el, a virágföldet mi biztosítottuk. Május legszebb napját, anyák napját választottuk arra, hogy kihirdessük a „Hol laknak a manók és a tündérek” játékunk végeredményét. A szépen felújított és májusi díszbe öltözött Villa-köz adott otthont a kis tündérkerteknek, melyekből 19 készült a pályázatra. Olyan szépséges alkotások születtek, hogy csodájukra jártak még a szomszéd falvakból, sőt Mosonmagyaróvárról is. Az ügyeskezű édesanyákat és gyerekeket, ovis és bölcsis csoportokat díjaztuk. A pályázatot a Facebookon és plakátokon hirdettük meg, a kiállításról a Kisalföld 2021. május 8-i számában jelent meg írás.

BoglárKaLand Edelmayer-Obrusánszky Alexandra Erdei tündérlak és Haszonits Napsugár Karimi Navid és Karimi Alexandra Nagy Liliána és Kálmán Anita Tündérek és manók 2. Tündérek és manók


„Kalandos kószálás Kiliti körül” sport- és egészségnap 2021. május 15.

A sportnap alapötletét a régi akadályversenyek adták. A Mosoni-Duna-parti kishajó kikötő volt a kiindulópont. A csapatok itt találták meg a térképet, ami alapján haladni kellett a további állomásokra. Kavicskígyó építés és madzag akadály leküzdése volt az első feladat. A Füzesi utca i játszótéren némi növényismeretre volt szüksége a résztvevőknek. A Kiserdei tornapályán kislabdákkal vödrökbe kellett találni és persze végig próbálni az összes tornaszert. A vadászház mellett, a hely szellemének megfelelően állatfelismerő játék volt a feladat. Az erdei úton továbbhaladva, a Veritas mögötti körforgalom volt a következő helyszín. Itt erdő rajzolását tűztük ki célul a körforgalom aszfaltjára, no meg mindenkinek egy lufit kellett felfújni. A focipályán bóják között kellett vezetni a labdát és a végén kapura rúgni. A Közösségi Ház udvarán frizbi dobálás, egészség teszt és rajzolás várta a célba érkezőket. Minden távot teljesítő csapattagnak ajándékot tudtunk adni, ami egy kis italból, müzliből, almából és C vitaminból állt. A gyerekek egészséges vitamin nyalókát és buborékfújó játékot kaptak még a csomagjukba. Minden regisztrált társaság elindult és be is ért a célba, pedig rekordszámú versenyző állt rajthoz, kb. 160 fő. A sportnapot a Facebookon és plakátokon hirdettük meg, a Közösségi Ház oldalán még követhető térképet is töltöttünk fel a jó versenyzés érdekében. A Dunakiliti Krónika 2. száma összefoglalót közölt a versenyről.

This gallery contains 4 photos.


A 2019-ben és 2020-ban született babák köszöntése (Újszülöttek napja) 2021. május 30.

A 2019-ben született babák tiszteletére a következő év tavaszán, a 2020-ban születetteknek pedig idén tavasszal telepített az önkormányzat gyümölcsfákat. A fákat Varga Bálint választotta ki őshonos fajtákból és ültette el a Batthyány-kastély mögött húzódó parkba. Sajnos, eddig nem volt lehetőség ezt a tündérkertet átadni a családoknak, de most gyermeknapon végre megtehettük. Polgármester asszony köszöntője után az Aranykapu Zenekar koncertje szórakoztatta a kicsiket. Reméljük, hogy a gyümölcsös közösségformáló hatással lesz a családokra, hiszen a fák gondozására megkértük a szülőket. Kedves alkalmak lehetnek majd, ha gyermekeikkel együtt összejönnek öntözni, gyomlálni, játszani és tanulni. A kert egyébként is ösztönöz erre, mert a falu szívében, de mégis a természet ölelésében található. Az eseményt a Facebookon és plakátokon hirdettük, beszámoló a Dunakiliti Krónika 2. számában olvasható róla.

This gallery contains 4 photos.


Közlekedésbiztonsági nap az óvodában 2021. június 3.

A pályázat tette lehetővé, hogy a Habakuk bábszínház legyen a vendége az óvodai gyermekhétnek. Az előadást összekötöttük a már szokásos közlekedésbiztonsági nappal is. A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság munkatársai beszélgettek a kerékpáros és gyalogos közlekedés legfőbb szabályairól az ovisokkal. Az önkormányzat láthatósági mellénnyel ajándékozta meg a nagycsoportosokat. A programot a szülők körében népszerűsítettük és a Dunakiliti Krónika 2. száma számolt be róla.

This gallery contains 4 photos.


Aratóünnep, szomszédtalálkozó és szigetközi gasztroünnep 2021. június 27.

Sajnos az időjárás megtréfált bennünket, az aratást még ezen a napon nem lehetett elkezdeni a gabona érése két hét késésben volt. Az Aratóünnepet ezért nem a búzaföldön rendeztük meg, hanem kicsit más koncepcióval. Témának az aratás utáni áldomást választottuk. Kis kiállítást rendeztünk be a használatos szerszámokból és a gabonafajtákat mutattuk be élőben. Képeken a régi aratások hangulatát próbáltuk visszahozni. Az áldomás vendégei az előző években igazi aratást bemutató idős és fiatal falubeliek voltak. A szomszédtalálkozót és gasztroünnepet összevontuk, hogy a járványhelyzet miatt elmaradt programokat pótolni tudjuk. Meghívtuk a szomszédos falvak polgármestereit és főzőcsapatait. Rajka, Feketeerdő, Dunasziget és a szlovákiai Dobrohost nevezett be főzőcsapattal, a helyieket a „Sólyom” Láng Rudolf Vadászegyesület képviselte. A gyerekeket népi játszópark, a felnőtteket énekesek és néptáncosok szórakoztatták. A finom ételek és a jó beszélgetések összehozták a szomszéd falvak lakóit. A programról a Dunakiliti Krónika 3. száma számolt be.

This gallery contains 6 photos.


Jeles napok hagyományőrző tábor 2021. július 5-9.

Július első hetében a dunakiliti és feketeerdei gyerekek részére a szokásos „Jeles napok” tábort szerveztük meg meglepően magas jelentkezőszámmal. Érezhető volt, hogy sok szülő keresett így megoldást gyermeke elhelyezésére. A gyerekek pedig nagyon vágytak már egymás társaságára. A napokat színesítettük horgásznappal a Duna-parton, a Honvéd Horgász Egyesület hathatós segítségével, no meg Veszeli Sanyi bácsi kedves vendéglátásával. Jártunk Makay Tamás lovardájában, a vadászházban a „Sólyom” Láng Rudolf Vadászegyesület jóvoltából. Meglátogattuk a Veritas üzemet.  Tartottunk „életmentő hős”-képzőt a Vöröskereszt oktatóival. Szerveztünk kutyás- és kisállat bemutatót, filmvetítést, előadást a Szigetközről. Mindezeket a programokat igyekeztünk rengeteg játékkal, mozgással fűszerezni. Az utolsó napokat izgalmas csapatversenyekkel zártuk, ahol a győzteseknek okosnak és ügyesnek is kellett lennie. A díjakat végül nagy örömmel zsebelték be. A táborok lelkei megint az óvónők voltak, akik kedvesen és nagy tapasztalattal irányították a lurkókat. A sportos és mozgásos feladatok motorjai Varga András és Varga Bence, fiatal segítőink voltak. A táborról beszámolót a Dunakiliti Krónika 3. száma közölt.

This gallery contains 4 photos.


Utcabál a Kisfaludy utcában 2021. július 31.

Dunakilitin nagy hagyománya van a nyári utcabáloknak. Vannak helyek, ahol már 10 évekre tehető a hagyomány. A hosszú szünet után egyre-másra ülnek össze szomszédok és utcabeliek, hogy utcabált szervezzenek. A Kisfaludy utcaiak szintén nekiláttak, hogy nem először megrendezzék batyus báljukat. Összetartó kis közösség ők, hiszen a virágosításban a májusfaállításban is élen járnak, de példát mutatnak az idős és beteg szomszédok segítésében is. Nem véletlen támogattuk őket, hogy pályázatunkban programjukkal részt vegyenek. A kellemes estét vetélkedőkkel és játékokkal is színesítették a zene és beszélgetés mellett. A rendezvényhez padok és asztalok, valamint rendezvénysátor kölcsönzésével járult hozzá az önkormányzat.

Utcabál a Kisfaludy utcában 1 Utcabál a Kisfaludy utcában


Vállalkozói fórum 2021. augusztus 25.

Községünk számára mindig is fontosak voltak a helyi vállalkozások, hiszen a gazdasági stabilitás nagy részben nekik is köszönhető. Ezért gyakran, de legalább évente összehívjuk őket egy kis eszmecserére a községi és vállalkozási fejlesztések ügyében. Ötleteiket, javaslataikat kérjük. Bíztatjuk őket, hogy mondjanak véleményt, esetleg kérjenek segítséget az önkormányzattól. A fórumra több mint 60 meghívót küldtünk ki. Megjelentek a faluban működő legnagyobb cégek képviselői és a kisvállalkozók közül is többen. A polgármesteri indító előadás után a vállalkozók hozzászóltak, meséltek aktuális problémáikról, sikereikről. Nyitottak voltak a közös közösségi rendezvények megtartásában, egymás támogatásában egyaránt. A rendezvényt vendéglátással zártuk, melyen jóhangulatú kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlévők között.

This gallery contains 4 photos.


Tanulmányút Nagypáliba 2021. augusztus 27.

Azért választottuk úti célnak a Zala megyei kisfalut, mert a lakosságszámát figyelembe véve egy nagyon dinamikusan fejlődő, több európai és magyar díjat elnyerő település. 2018-ban a Magyarországi Falumegújítási Díj átvétele alkalmából jártunk ott polgármester asszonnyal, jegyző asszonnyal és dr. Hegyi Judit képviselő asszonnyal. Úgy gondoltuk, hogy érdemes lesz egyszer oda visszatérni a faluvezetésnek. Akkor a zalai lankák közt megbújó szép kis falut ismertünk meg, kedves vendégfogadással. Most sem csalódtunk, hisz Köcse Tibor polgármester úr átfogóan tájékoztatott bennünket gazdasági és közösségi eredményeikről. Láthattuk érdekes játszóterüket, innovációs házukat, vásárterüket. Ötleteket kaptunk falugondozási és pályázati kérdésekben és a megújuló energia felhasználásáról. Meglátogattuk új lakóparkjukat is. Az idegenvezetés végén kedves bor- és gyümölcslékóstoló vendégségben volt részünk. Kora délután Zalaegerszegen ebédeltünk, majd a Göcseji Falumúzeum házacskái között barangoltunk. Igazán szép napot töltöttünk együtt meghívott vendégeinkkel, Novák András polgármester úrral, a Dunakilitiért díjasokkal, a testület tagjaival, a hivatal és a Kft. dolgozóival, valamint a közterületeink gondozásában aktívan résztvevő nyugdíjasokkal. Beszámoló a Dunakiliti Krónika 3. számában olvasható az eseményről.

This gallery contains 4 photos.


Nyárbúcsúztató Feketeerdőn 2021. augusztus 28.

Már hagyományosnak mondható rendezvényünket a nyár végére terveztünk. Családokat, baráti társaságokat megmozgató, kellemes napot töltött együtt a falu apraja-nagyja. A Gyerkőc klub akadályversenyt állított össze a családoknak. A gyerekeknek légvárat béreltünk és sétakocsikázást szerveztünk. A szülők bográcsban ebédet főztek, helyi asszonyok pogácsát sütöttek erre az alkalomra. A Tűzoltó egyesület segített berendezni a területet, valamint a záró tábortűzhöz fát és felügyeletet biztosított. Sikeres napot zártunk, remélve, hogy a következő évben is lesz mód ilyen programot szervezni.

This gallery contains 4 photos.


Projektzáró rendezvény 2021. szeptember 18. Dunakiliti

Elszármazottak találkozója zenével és borkóstolóval

A „Közösségépítés négy évszakban”című pályázat záró rendezvényét Dunakilitin a falu bevezető útja melletti almáskertben kezdtük. A tulajdonosok, Makay János és Makay Tamás fogadták a vendégeket, ismertették a gyümölcsös történetét és almaszedésre invitálták a jelenlévő gyerekeket és felnőtteket. A projektzáró a Faluházban folytatódott, Kovács Andor Tamásné polgármester asszony összefoglalta a pályázat lezajlott eseményeit, az anyagi forrás felhasználását. Beszélt arról, hogy mely rendezvényeket kívánjuk továbbra is megtartani, mert azokat a lakosság megkedvelte, szívesen részt vesz a szervezésükben és megvalósításukban. Az este jó hangulatú zenés borkóstolóval zárult.

Projektzáró Dunakiliti 4. Projektzáró Dunakiliti 2. Projektzáró Dunakiliti 3. Projektzáró Dunakiliti


Projektzáró rendezvény 2021. szeptember 18. Feketeerdő

Elszármazottak találkozója

Feketeerdőn Novák András polgármester úr zárta a pályázat eseményeit. Összefoglalta a megvalósított rendezvényeket és a pályázati forrás felhasználását. A rendezvényen kis műsorral fellépett a helyi Gyerkőc klub tagsága Gráczolné Pausits Katalin vezetésével. A projektzáró zenével és vacsorával zárult.

Elszármazottak t. Feketeerdőn 2. Elszármazottak t. Feketeerdőn 3. Elszármazottak t. Feketeerdőn


Cserebere bazár 2021. október 2.

A rendezvénynaptárba tervezett programot sokáig nem tudtuk megvalósítani, de végül a faluban egyébként éves szinten megszervezett lomtalanítási akcióhoz sikerült hozzákapcsolni. A Dunakiliti Krónikában és a Közösségi Ház Facebook oldalán hirdettük meg az eseményt, azzal a koncepcióval, hogy bárki elhozhatja a számára már nem értékes, de még jól használható dolgait, illetve bárki elviheti az ott kiállított dolgok bármelyikét, ha számára még használható. A helyi Vöröskereszt szervezet segített a helyszínen a ruhák és használati tárgyak osztályozásában. Sokan érkeztek és nagy sikere volt a rendezvénynek. A megmaradt ruhákat, tárgyakat a Vöröskereszt Helyi Szervezete juttatta el a mosonmagyaróvári családok átmeneti otthona és az idősek napköziotthona számára.

This gallery contains 3 photos.

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00001 pályázat bemutatása

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZAA helyi identitás és kohézió erősítése
“Közösségépítés négy évszakban”
Közösségfejlesztő programok megvalósítása

 

 

 

 

 

Projekt bemutatása
Kedvezményezett neve: Dunakiliti Község Önkormányzat

Projekt címe: “Közösségépítés négy évszakban”

Szerződött támogatás összege: 40 millió Ft (ebből Dunakiliti: 35 millió Ft, Feketeerdő: 5 millió Ft)

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. augusztus 31.

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00001

Támogatott tevékenységek:

– Helyi hagyományokra épülő közösségfejlesztő programok

– Honlap fejlesztése

– Infokommunikációs akadálymentesítés

– Eszközbeszerzés

– Helyi kiadványok készítése

– Közművelődési szakemberek képzése

– Munkatársak bérének biztosítása

– Belföldi és külföldi tanulmányút, tapasztalatcsere

– Közösségi információs pont kialakítása

Információs pont Feketeerdő

Nyilvános beszámoló a pályázat keretében megvalósult programokról

 

Letölthető kapcsolódó dokumentumok:

Eseménynaptár

A projekt mérföldkövei

Rövid összefoglalás a projektről

Záró tanulmány