Skip to content

Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésének rendje

Közérdekű adat: helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.

Közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

A közérdekű adat megismerésére igényt kell benyújtani, mely az alábbi módokon lehetséges:

1. Szóbeli igénybejelentést személyesen és telefonon lehet tenni a következő helyen és időben:

 – Személyesen ügyfélfogadási időben:

           cím: Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 86.

Ügyfélfogadási idő:    hétfő 13.00-16.00, kedd: 8.00-12.00, csütörtök: 13.00-16.00

– Telefonon ügyfélfogadási időben:

dr. Odonics Aliz jegyző +96 671 033

 

2. Írásbeli igénybejelentést a letölthető formanyomtatvány segítségével, vagy tetszőleges formában a következő módokon lehet tenni:

Személyesen:                        Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 86.

Postai úton:                            Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 86.

Elektronikus  úton:                 jegyzo@dunakiliti.hu

 

Információs jogokkal foglalkozó személy: dr. Odonics Aliz

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap

Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére és az elektronikus közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabályzat