Skip to content

Hirdetmény Szociális tűzifához

Hirdetmény

 

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2016. (X.26.) önkormányzati rendeletében döntött arról, hogy természetbeni juttatásként tűzifát biztosít az arra rászorulóknak összesen 26 erdei m3 keménylombos tűzifa készlet erejéig.

A tűzifa támogatásra a következők jogosultak

A támogatás feltételeként családban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, azaz 85.500 forintot, egyedül élő esetében 350 %-át, azaz 99.750 forintot az egy főre eső jövedelemhatárt nem éri el.

A kérelem benyújtható: 2016.11.28. napjáig, a kérelem nyomtatvány igényelhető a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, illetve Nyúl Anikónál.

 

Dunakiliti, 2016. november 4.

Feketeerdő Község Önkormányzata