Skip to content

Monthly Archives: november 2019

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentés keretén belül igényelt utalványok felhasználhatósági idejéről

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáztól eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásáról szóló1602/2018.(XI.27.) Kormányhatározat alapján az Ön által korábban igényelt 12 000 forint összegű természetbeni támogatásra szóló utalvány felhasználhatóságának határideje 2019. december 15.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben élni kíván a támogatással azt a fenti határidőig teheti meg.

Szénre, illetve fára jogosító utalvány a Winkler Tüzép Kft. Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 9. szám alatt található Tüzép telepén válthatja be.

PB gázpalackra jogosító utalvány az Arizona KKT-nél – Duna Vendéglő – Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 68.szám alatt válthatja be.

A Kormányhatározat szerint a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag szállítási költségére.

Kérjük fentiek szíves figyelembevételét.

Dunakiliti, 2019. november 27.
Dr. Odonics Aliz
jegyző

Felhívás ebtartási szabályok betartására

Településünkön az utóbbi időben jelentős gondot okoznak a közterületen kóborló ebek.

Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem több esetben jelenti azt, hogy a kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állat a tartás helyét ne hagyhassa el.

Nem elfogadható az sem, ha a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat.

A fent leírtak miatt indokoltnak tartjuk, hogy az ide vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét az alábbiak szerint felhívjuk.

Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Felhívjuk minden állattartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni se közterületen, se más ingatlanán nem hagyhatja. Az ebet megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodnia kell a szökésveszély megakadályozásáról.

Az állattartó köteles továbbá minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – saját költségén – állatorvossal beoltatni.

Az eb tulajdonosa és tartója a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnak – az önkormányzati ebnyilvántartásban való rögzítés céljából – köteles a tartott kutyákat ebösszeíró adatlapon bejelenteni.

A 4 hónaposnál idősebb ebet csak chippel megjelölve lehet tartani.

Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható.

A köz- és magánterületeken felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek veszélyt jelentenek mind az ember-, mind az állat egészségre, illetve a közlekedés biztonságára, a vagyonbiztonságra.

Embertársaink egészségének és testi épségének megóvása érdekében kérünk minden kutyatartót, hogy az ebet a hatályos jogszabályoknak megfelelően tartsa ingatlanán belül, kötelező mikrochippel és védőoltással való ellátásáról gondoskodjon!

A település nyugalma érdekében segítő közreműködésüket köszönjük.

 

Dunakiliti, 2019. november 14.

Dr. Odonics Aliz
jegyző